3 начина да спре да ни се яде СЛАДКО! Плюс един БОНУС :)

Мълниеносно набирайки опит като здравословен и тренировъчен ГУРУ, много пъти съм обдъждала темата за сладкото с клиенти/приятели/познати и непознати (да живеят социалните мрежи 😁). Ако изкарвах по левче всеки път, когато чуя следното наблюдение, вече да съм милионерка... (Добре де, преувеличих малко, но поне щях да съм събрала пари да отида на семинар на Чарлз... Continue Reading →

Kids, grown-ups and and chin-ups

Now that article headline sounds weird... Nadia must have been under the sun without a hat for too long... again! What do childhood stuff and one upper-body skill-specific program have in common? And that photo... How does weighted pull-ups or dips transfer to anything beyond gyms? Gyms are for grown-ups, schools and playgrounds - for... Continue Reading →

Ikigai в търсене на причината да сме тук :)

Ikigai (生き甲斐, pronounced [ikiɡai]) is a Japanese concept meaning "a reason for being" Благодарение на нещата, които се случват около мен напоследък и тъй като вече съм почти на края на курса по хранене на Precision Nutrition, който карам от почти година, все повече се замислям и убеждавам, от какво изключително значение, за това хората... Continue Reading →

Powered by WordPress.com.

Up ↑